Львівський Обласний Клінічний
Перинатальний Центр
м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6
+38 (097) 116-53-34
+38 (097) 116-53-34

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЛЬВІВСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Щоб мрії ставали реальністю
Життя та здоров`я матері та дитини є нашими фундаментальними цінностями

Діяльність персоналу Львівського перинатального центру спрямована на професійну медичну допомогу від планування вагітності до пологів та виходжування новонароджених. Наш перинатальний центр керується принципом пацієнтоорієнтованості, персоналізованого підходу, поваги до пацієнтів, порядності та справедливості, а також створення комфортних умов для співробітників. 


Діяльність колективу є динамічною та видозмінюється відповідно до змін потреб суспільства.

1.ДІЯ КОДЕКСУ

1.1. Кодекс розроблений для:
 • лікарів
 • адміністративного персоналу
 • середнього та молодшого медичного персоналу
 • лікарів-інтернів
Репутація закладу є одним з приорітетів діяльності.
1.2. Підтримує та контролює виконання Кодексу етичний комітет. При потребі комітет відстоює та захищає у ЗМІ та суспільному житті честь та гідність медика за умови  відповідності дій даному Етичному кодексу.
Кожний співробітник перинатального центру є цінним для установи. Кодекс є основою професійної діяльності в комфортних умовах для кожного. Всі співробітники зобов’язані підтвердити своїм підписом, що вони отримали інформацію, прочитавши цей кодекс.

Наші Цінності:

 • професійність
 • інноваційність
 • безпека
 • командна робота
 • дисципліна

Стандарти роботи:

 • пацієнтоорієнтованість та wow-сервіс
 • класика+інноваціїї
 • тімбілдінг+копінг-стратегія для запобігання професійного вигорання

2. МЕДИКИ ТА СУСПІЛЬСТВО

2.1. Наша Візія

Бути лідером та освітнім майданчиком для постійного розвитку фахівців, а також  надійним медичним партнером  у сфері  відновлення та збереження  репродуктивного здоров’я пацієнтів. 

Наші переваги:

 • високий рівень професіоналізму
 • відповідальність
 • постійний професійний розвиток персоналу
 • доступність медичних послуг 
 • бездоганний сервіс та комфортні умови
 • повний цикл надання медичної допомоги в одній установі
2.2. Персонал перинатального центру виконує свої обов`язки з повагою до  пацієнтів, до морально-етичних принципів громади, власної моральної позиції і совісті, керуючись цим Кодексом.


2.3. Лікарі несуть всю повноту відповідальності за свої рішення і дії відносно життя та здоров`я пацієнтів. Весь колектив зобов`язаний систематично професійно удосконалюватися, використовуючи у своїй діяльності найбільш ефективні  досягнення медичної галузі.

2.4.  Професійна незалежність – одна з основних вимог до роботи фахівців. Мотиви матеріальної та особистої вигоди, кар`єри, задоволення власних амбіцій не повинні переважати при прийнятті фахових рішень.

2.5.  Персонал перинатального центру в жодному разі не може вимагати подяку від пацієнта або його родичів.

2.6. Медики повинні надавати медичну допомогу пацієнтам незалежно від віку, статі, раси, національності, віросповідання, соціального стану, політичних поглядів, громадянства та інших немедичних чинників. Ми поважаємо закони тих держав, пацієнти з яких у нас народжують.

2.7. Персонал повинен сумлінно виконувати взяті на себе зобов`язання, етичні норми і правила стосовно установи та колег.

2.8. Співробітники власним  професіоналізмом та  морально-етичними переконаннями мають бути гідним прикладом для своїх учнів та інших членів громади, пропагувати здоровий спосіб життя.
Ми використовуємо різноманітні канали комунікації (соціальні мережі, ЗМІ тощо) для створення діалогу з аудиторією. 
На основі законів та нормативних актів ми можемо використовувати рекламну та маркетингову діяльність для надання інформації про перинатальний центр і послуги, які в ньому надаються. Наша інформація чесна та правдива.


Від імені Перинатального центру висловлюватися можуть лише уповноважені особи. Кожен несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, що пов’язана з роботою Перинатального центру.

2.9. Екологічність та безпека, принципи свідомого споживання враховуються в щоденній роботі колективу та пропагуються для пацієнтів.

З. МЕДИКИ ТА ПАЦІЄНТИ

3.1. Медики у своїй роботі керуються Конституцією і законами України, діючими нормативними документами (медичними стандартами)
В рамках цих положень, з огляду на персоналізований підхід, обираються  методи профілактики, діагностики і лікування, які є найбільш ефективними в кожному конкретному випадку. 

При необхідності лікар зобов`язаний скористатися допомогою своїх колег.


3.2. При наданні медичних послуг персонал керується принципом "Не нашкодь!".
Лікар  не повинен перешкоджати реалізації права пацієнта на отримання консультації іншого лікаря.

3.3. Кожний пацієнт має право на зберігання особистої таємниці та захист персональних даних.. Демонстрація пацієнта, в тому числі в соцмережах, можлива тільки з його згоди.

3.4. Персонал не має права залишати пацієнтів у випадках загальної небезпеки.

РОЗДІЛ 4. КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ 

4.1. Протягом усього життя медики зобов`язані зберігати повагу і почуття подяки до тих, хто їх навчав.
 
4.2. Лікарі зобов`язані охороняти честь і шляхетні традиції медичного співтовариства, з повагою і доброзичливістю ставитися до колег.Лікар не може привселюдно ставити під сумнів чи дискредитувати фахову кваліфікацію іншого лікаря. Фахові зауваження на адресу колеги повинні бути аргументованими.

4.3. Завідувачі відділень зобов`язані піклуватися про захист морально-етичних позицій і принципів, підвищення фахової кваліфікації своїх підлеглих.


4.4. Персонал перинатального центру має дотримуватися правил корпоративної культури та дрескоду.

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Персонал зобов`язаний постійно підвищувати власну кваліфікацію, бути поінформованим стосовно найновіших досягнень у сфері своєї діяльності, активно протистояти будь-якому викривленню інформації.

5.2. Плагіат є грубим порушенням принципів фахової етики. 

РОЗДІЛ 6. ПОВАГА ДО ПРОФЕСІЇ 

6.1. Принцип поваги до своєї професії повинен бути витриманим у всіх сферах діяльності медика: професійній, громадській, публіцистичній та ін. Кожний медик повинен утримуватися від будь-яких дій чи висловлювань, які знецінюють повагу до медичного фаху. Власною діяльністю потрібно сприяти збереженню та підвищенню престижності професії,  а також, дієвості даного Кодексу. Особисті принципи кожного працівника впливають на якість та цінність медичних послуг.

РОЗДІЛ 7. Оцінка роботи

Весь колектив, від молодшого та середнього медичного персоналу до лікарів, використовує затверджені стандарти спілкування.2 рази на рік в Перинатальному центрі відзначаються медичні працівники за успіхи в роботі з подальшою винагородою. Кандидатури обирають шляхом анонімного голосування та заповнення Google Form в п’яти  кагегоріях:
 • Найкраща акушерка
 • Найкраща медична сестра 
 • Найкраща молодша медична сестра
 • Найкращий співробітник адміністративно - управлінської ланки 
 • Найкращий лікар 
Кожний працівник має право на повагу та гідність. Будь-яка поведінка , що порушує це правило , будь-яка форма утисків є неприпустимою. 

Open talk 

Згідно нашої політики всі повідомлення про неправомірні дії зі сторони Перинатального центру, співробітників, а також третіх сторін, з якими Перинатальний центр співпрацює, підлягають ретельній перевірці. При цьому мають бути впроваджені всі необхідні кроки незалежно від того, хто бере участь в конфлікті.

Способи вирішення проблеми

 1. Співробітник звертається до завідуючого відділення. 
 2. Наступний варіант – розмова з представником етичного комітету. 
 3. Універсальним каналом зв’язку з вищим керівництвом є електронна пошта. 
 4. Кожен співробітник може звернутись за допомогою до психолога.
Кожному співробітнику, що повідомляє про порушення етичних норм, ми гарантуємо захищенність. В випадку проведення розслідування, воно буде проведено чесно та сумлінно, з дотримання принципів конфіденційності та презумції невинності. 


Доступ до всієї інформації будуть мати тільки ті особи, які мають для цього підстави. 

Всі порушення будуть підлягати глибокій аналітиці з вжиттям відповідних заходів. 

Дрес-код медика Львівського перинатального центру

Численні  сучасні дослідження доводять, що білий халат — обов’язковий атрибут медика, його візитівка. Зовнішній вигляд медичних працівників відіграє не менш важливу роль, ніж їхні професійні навички.

Пацієнти схильні оцінювати професійний рівень лікаря, спираючись на його зовнішній вигляд. Пацієнту необхідно відчувати, що він спілкується з серйозною, компетентною людиною. Дрес-код у Львівському перинатальному центрі є безпосереднім віддзеркаленням корпоративної культури  та важливою частиною  бренду.

Головне правило зовнішнього вигляду наших співробітників — дотримання:
 • санітарно-гігієнічних норм і правил
 • ділового офісного стилю
 • норм особистої гігієни
Основа медичного одягу — чистий білий халат з нашивкою логотипу установи. Він одягається на бажано однотонний медичний костюм. Перевага в кольоровій палітрі костюмів надається корпоративним кольорам – зеленому та помаранчевому.
Одним з  варіантів форми може бути біла або іншого кольору однотонна  футболка-поло з нашивкою логотипу та медичні штани бажано корпоративних кольорів.
 1. М’яке змінне взуття  має добре піддаватися обробці
 2. Необхідним атрибутом є бейдж, на якому вказане прізвище, ім’ям медичного працівника та посада
 3. Ювелірні прикраси рекомендується зняти перед роботою. Каблучки на руках не допускаються. Кульчики та прикраси на шиї та волоссі допускаються мінімального розміру.
 4. Нігті на руках рекомендується коротко підрізати. Оптимальний варіант — французький манікюр або манікюр нейтральних нюдових відтінків. Накладні нігти не допускаються.
 5. Слід обмежувати використання декоративної  косметики. Оптимальний варіант — максимальна природність.
 6. Рекомендується користуватися парфумами з нерізким, легким ароматом
 7. При наявності татуювань вони по можливості мають бути прикриті одягом.
 8. Не рекомендується робити пірсинг на відкритих ділянках шкіри
 9. Абсолютно недопустимим є запах тютюну або алкоголю від медичного працівника.
Записатися на консультацію

e-mail

percentr.lviv@gmail.com

Адміністрація

Приймальна
259-19-60

Пологове відділення

Приймальний покій
259-19-44